Friday, December 2, 2022
40 years of active presence

Books back to category

I Dynamis tou Ellinismou en Ipeiro kai ta Dikaia avtou

Title: I Dynamis tou Ellinismou en Ipeiro kai ta Dikaia avtou

Date: [1902]

Creator: H. Hristovassilis

Format: paper

Source: The Jewish Museum of Greece

Rights: The Jewish Museum of Greece

Publisher: Athens: Anestis Konstantinidis

Subject: Book, history, Jewish history, Jewish communities of Epirus

Description: History of the minorities in Epirus.

DataProvider: The Jewish Museum of Greece

Provenance: Athens

Type: text

Provider: Judaica Europeana, Greece